súbory Cookies

Spoločnosť SEPOS SK, spol. s r.o., špecialista na dvere a zárubne so sídlom Šenkvická cesta 14/N, 902 01 Pezinok, IČO: 52016498, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Bratislave, oddiel Sro, vložka 132924/B, je prevádzkovateľ webových na týchto stránkach používa cookies.

Čo sú cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý si navštívený web ukladá vo vašom prehliadači bez ohľadu na použité zariadenie (počítač, tablet, mobilný telefón), čo umožňuje správne fungovanie webu alebo zaznamenanie vašej návštevy.

Na webe dvereslim.cz spracovávame tieto cookies:

  • Technické, funkčné: sú nevyhnutné pre správne a bezpečné fungovanie webu.
    Tieto cookies spracovávame na základe právnych predpisov, bez toho by nebolo možné webové stránky kompletne zobraziť a zaistiť ich užívateľskú prívetivosť.
  • Analytické: slúži na zaznamenanie Vašej anonymnej návštevy na našom webe, čo nám umožňuje optimalizovať naše stránky a vyhodnocovať prínos týchto aktivít.
    Tieto cookies môžeme spracovávať iba s Vaším súhlasom, ktorý je čisto na Vašom rozhodnutí. Za prípadný súhlas ďakujeme, pomôže nám v zlepšovaní nášho webu (napr. relevantný obsah, lepšiu prehľadnosť a pod.). Na vylepšovanie webu pracujeme s agregovanými dátami bez spojitosti s konkrétnymi užívateľmi.

Detailný výpis spracovávaných cookies nájdete nižšie v tomto texte.

Ako odvolať udelený súhlas

Technické, funkčné cookies spracovávame iba po nevyhnutne potrebný čas na kompletné zobrazenie obsahu webu a správne fungovanie jednotlivých prvkov.

Analytické cookies spracovávame iba s Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. O dobe spracovania súhlasu čítajte vo výpise cookies nižšie.

Udelený súhlas tiež môžete odvolať pomocou nastavenia Vášho prehliadača (nutné vykonať v každom Vami používanom zariadení. Nižšie nájdete návody pre najčastejšie používané prehliadače:

Používané nástroje a výpis cookies

Na spracovanie technických, funkčných cookies používame aplikáciu Complianz. Prevádzkovateľ je spoločnosť © Complianz B.V. so sídlom Kalmarweg 14-5 9723 JG (NL). Viac o zásadách poskytovateľa k ochrane osobných údajov tu.

Štatistické cookies spracovávame pre aplikácie Google Analytics a Google Ads. Poskytovateľ je spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Viac o zásadách poskytovateľa k ochrane osobných údajov tu.

Complianz

Používame službu Complianz na získavanie súhlasov so zberom cookies (consent management). Viac informácií o službe Complianz. Služba nezdieľa dáta s tretími stranami – viac viď Complianz – zásady ochrany osobních údajů.

Název

Platnost

Funkce

cmplz_policy_id

365 dní

Store accepted cookie policy ID

cmplz_choice

365 dní

Store if a message has been dismissed

cmplz_functional

365 dní

Store cookie consent preferences

cmplz_statistics_anonymous

365 dní

Store cookie consent preferences

cmplz_preferences

365 dní

Store cookie consent preferences

cmplz__statistics

365 dní

Store cookie consent preferences

cmplz_consent_status

365 dní

Store cookie consent preferences

Google analytics

Používame službu Google Analytics pre webovú analytiku (website analytics). Pre viac informácií čítajte o službě Google analytics Google Analytics – zásady ochrany osobních údajů.

Název

Platnost

Funkce

_ga

2 roky

Used to distinguish users.

_gid

24 hodín

Used to distinguish users.

_ga_container-id

2 roky

Used to persist session state.

_gac_gb_container-id

90 dní

Contains campaign related information. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more.

error: