soubory Cookies

Společnost SEPOS, spol. s r.o., specialista na dveře a zárubně se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, IČ: 15528855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732, je provozovatel webových stránek www.dvereslim.cz a na těchto stránkách užívá cookies..

Co jsou to cookies

Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči bez ohledu na použité zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon), což umožňuje správné fungování webu nebo zaznamenání Vaší návštěvy.

Na webu dvereslim.cz zpracováváme tato cookies:

  • Technické, funkční: jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování webu.
    Tyto cookies zpracováváme na základě právních předpisů, bez toho by nebylo možné webové stránky kompletně zobrazit a zajistit jejich uživatelskou přívětivost.
  • Analytické: slouží k zaznamenání Vaší anonymní návštěvy na našem webu, což nám umožňuje optimalizovat naše stránky a vyhodnocovat přínos těchto aktivit.
    Tyto cookies můžeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, který je čistě na Vašem rozhodnutí. Za případný souhlas děkujeme, pomůže nám ve zlepšování našeho webu (např. relevantní obsah, lepší přehlednost apod.). Pro vylepšování webu pracujeme s agregovanými daty bez spojitosti s konkrétními uživateli.

Detailní výpis zpracovávaných cookies najdete níže v tomto textu.

Jak odvolat udělený souhlas

Technické, funkční cookies zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu pro kompletní zobrazení obsahu webu a správné fungování jednotlivých prvků.
Analytická cookies zpracováváme pouze s Vaším souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat. O době zpracování souhlasu čtěte ve výpisu cookies níže.

Udělený souhlas také můžete odvolat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče (nutné provést v každém Vámi používaném zařízení. Níže naleznete návody pro nejčastěji používané prohlížeče:

Používané nástroje  a výpis cookies

Pro zpracování technických, funkčních cookies používáme aplikaci Complianz. Provozovatel je společnost © Complianz B.V. se sídlem Kalmarweg 14-5 9723 JG (NL). Více o zásadách poskytovatele k ochraně osobních údajů zde.

Statistické cookies zpracováváme pro aplikace Google Analytics a Google Ads. Poskytovatel je společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Více o zásadách poskytovatele k ochraně osobních údajů zde.

Complianz

Používáme službu Complianz pro získávání souhlasů se sběrem cookies (consent management). Více informací o službě Complianz. Služba nesdílí data s třetími stranami – více viz Complianz – zásady ochrany osobních údajů.

Název

Platnost

Funkce

cmplz_policy_id

365 dnů

Store accepted cookie policy ID

cmplz_choice

365 dnů

Store if a message has been dismissed

cmplz_functional

365 dnů

Store cookie consent preferences

cmplz_statistics_anonymous

365 dnů

Store cookie consent preferences

cmplz_preferences

365 dnů

Store cookie consent preferences

cmplz__statistics

365 dnů

Store cookie consent preferences

cmplz_consent_status

365 dnů

Store cookie consent preferences

Google analytics

Používáme službu Google Analytics pro webovou analytiku (website analytics). Pro více informací čtěte o službě Google analytics Google Analytics – zásady ochrany osobních údajů.

Název

Platnost

Funkce

_ga

2 roky

Used to distinguish users.

_gid

24 hodin

Used to distinguish users.

_ga_container-id

2 roky

Used to persist session state.

_gac_gb_container-id

90 dnů

Contains campaign related information. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more.

error: